העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

מודל אינטגרטיבי בטיפול באילמות סלקטיבית

ד"ר מעין שורר , נעמה קלוזנר היחידה לאילמות סלקטיבית המחלקה לרפואה פסיכולוגית מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל   ההרצאה ניתנה בכנס השנתי של העמותה 2015, עכו קישור להורדת הקובץ