העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

מודל אינטגרטיבי בטיפול באילמות סלקטיבית

ד"ר מעין שורר , נעמה קלוזנר

היחידה לאילמות סלקטיבית

המחלקה לרפואה פסיכולוגית

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

 

ההרצאה ניתנה בכנס השנתי של העמותה 2015, עכו

קישור להורדת הקובץ