העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

מקום המדיה בשגרה היומיומית של אמהות לילדים/ות בגיל הרך / טלי לקס צור (תקציר הרצאה)

השאלה "אמא, מה עושים היום?" נשאלת בכל רחבי הארץ מדי יום, בדרך חזרה מהגן. בחלק מהמקרים, התשובה כוללת שימוש כזה או אחר במסך: קטן או גדול, לבד או ביחד, ברקע או במרכז. השימושים שעושות אמהות לילדות ולילדים בגיל הרך במדיה במהלך השגרה היומיומית יוצגו בהרצאה בשילוב קטעי וידאו רלוונטיים מתכניות בידור וציטוטים מראיונות שנערכו במהלך המחקר ויידונו השלכותיהם על התפתחות הילדים/ות.

על המרצה: גב' טלי לקס-צור, דוקטורנטית לתקשורת באוניברסיטת חיפה. מחקריה עוסקים בנושא אמהות ותקשורת.

ההרצאה הציגה מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון בהנחיית ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב, ומטרתו היתה לאפיין את הפונקציות אותן ממלאים אמצעי התקשורת עבור האמהות. המחקר שילב בין שיטה כמותית לאיכותנית, וכלל, לצד שאלונים, ראיונות עומק עם אמהות.

השאלונים עסקו בנושאים הבאים:

 • הרגלי שימוש לצד נגישות לאמצעי התקשורת
 • חלוקת התפקידים המשפחתיים
 • מאפייני תהליך השכבה לשינה של הילד/ה
 • שביעות רצון אישית

הראיונות עסקו בנושאים הבאים:

 • אופי צריכת המדיה בבית
 • הדינאמיקה המשפחתית
 • תהליך ההשכבה לשינה של הילד/ה

 

ממצאי המחקר:

ממצאי המחקר חולקו לפונקציות אותן צורכות האמהות כצרכניות קצה, ולאלה אותן צורכים/ות הילדים/ות כצרכני קצה. בשני המקרים האמהות מוגדרות ככאלו שעושות שימוש באמצעי התקשורת, משום שההחלטה לגבי אופי הצריכה בידן ולא בידי הילדים/ות.

במסגרת הקטגוריה הראשונה עלה כי לצד אסקפיזם, האמהות עושות שימוש נרחב באמצעי התקשורת במטרה לשפר את ההורות שלהן ולהתמקצע בה ובמסגרת הקטגוריה השניה עלו חמישה שימושים עיקריים:

 • שמטרפות
 • שעשוע
 • הרגעה
 • סימון זמנים
 • הרחבת האופקים של הילד/ה

מסקנה:

מסקנת המחקר היא שאמצעי התקשורת, בעידן הנוכחי, עברו לתפקד כסוג משני של הורה במסגרת המשפחה והם משמשים ככלי עזר עבור האמהות בתפעול השגרה היומיומית.