העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

A Beautiful Mess: Early Childhood Consultation – Building Relationships in the Classroom

A Beautiful Mess: Early Childhood Consultation – Building Relationships in the Classroom

05/29/2020 | Articles | Novell, V.

המאמר מתאר גישת התערבות בפעוטונים ובגנים שבה הקשר והיכולת הרפלקטיבית נמצאים במרכז. הרעיון הוא שכאשר איש מקצוע התפתחותי נכנס לעבודה במסגרת גנית, המוקד צריך להיות הגננת והקשר עמה. התכנית שואפת להבין את הרצונות והצרכים של הגננת, לאפשר אוירה רגועה של עצירה וחשיבה על מה שקורה לה בעבודה עם הילדים, על מה היא מביאה איתה לעבודה זו, ועל החששות שלה מכניסת איש מקצוע לגן. אנשי המקצוע שואפים לתת  "נמל בטוח" לגננת, שיאפשר חקר של האינטראקציה שלה עם הילדים וטיפוח דפוסים מיטביים.

המאמר מדגיש ומחדד את הצורך בהשקעה בתחום ההכשרה של הגננות להתבוננות פתוחה יותר על הילדים, ההורים ועל עצמן בתוך הקֶשר. פיתוח תכניות כאלה חשוב במיוחד לצורך שפור המצב במעונות ובגנים.

בארץ ישנן תכניות מסוג זה, כגון "תכנית דואט למטפלות", אשר חותרת לפתח את היכולת הרפלקטיבית של מטפלות במעונות ובגנים.