העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

Language Interpretation in the Administration of the Bayley Scales of Infant Development-III for an Indigenous Population in Guatemala

Language Interpretation in the Administration of the Bayley Scales of Infant Development-III for an Indigenous Population in Guatemala

05/15/2020 | ArticlesPeer Reviewed | Webb, M. F., Martinez, B., Rodas, P., Gonzalez, A., Rohloff, P. & del Pilar Grazioso, M.

המאמר מתייחס לאבחון פעוטות מאוכלוסייה ילידת בגואטמלה, בעזרת סקאלת השפה מתוך ביילי 3. המאמר מתאר את המאמץ שהושקע בבניית צוות מתורגמנים כאשר המאבחנים אינם מדברים את השפה ואינם חלק מן התרבות הילידית. המתורגמנים שנבחרו לא היו מתורגמנים מקצועיים, אלא ילידים, שידעו גם ספרדית, אך בעיקר היו נשים שעסקו בהוראה, היו להם מיומנויות תקשורת עם ילדים צעירים והורים, והן קבלו הכשרה מיוחדת לגבי אופי האבחון והעברתו, הם למעשה הפכו חלק מהצוות המאבחן, וסייעו גם בהתמודדות עם התנגדויות ואי שיתוף פעולה מצד הילדים הנבדקים, ובבניית קשר של אמון בין הילד לצוות הבוחן.

 

שווה לחשוב על שימוש אצלנו, בעבודה עם אוכלוסיות דוברות שפות אחרות ומתרבויות אחרות.