העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

Factors Promoting Recovery Following Severe Early Deprivation: Lessons from the Bucharest Early Intervention Project

Prop. Charles H. Zeanah

Title: Factors Promoting Recovery Following Severe Early Deprivation:

Lessons from the Bucharest Early Intervention Project

Abstract: Psychosocial deprivation has been documented to cause developmental compromises across a range of developmental domains and to be associated with underlying structural and functional brain abnormalities. The Bucharest Early Intervention Project is a randomized controlled trial of foster care as an alternative to institutional care for deprived young children. The trial concluded when children were 4.5 years old, but follow-ups have been conducted at age 8, 12 and 16 years, and an additional follow-up is planned for age 21. This presentation considers factors that have been identified to promote recovery and the implications of these findings for child protection in the 21st century.

Bio: Dr. Zeanah is Mary Peters Sellars-Polchow Chair in Psychiatry, Professor of Psychiatry and Pediatrics, and Vice-Chair for Child and Adolescent Psychiatry in the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at the Tulane University School of Medicine in New Orleans. He also directs the Institute of Infant and Early Childhood Mental Health at Tulane. Throughout his career, his clinical and research focus has been on early experiences and their effects. He is co-author of Romania’s Abandoned Children: Deprivation and the Struggle for Recovery. He is also the Editor of all 4 editions of the Handbook of Infant Mental Health, and he chaired the Task Force that wrote DC:0-5, Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood. Dr. Zeanah is a Distinguished Life Fellow of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and the American Psychiatric Association. For the past 20 years, with Charles Nelson and Nathan Fox, he has served as a PI of the Bucharest Early Intervention Project, which is the subject of his presentation.

:תקציר ההרצאה של פרופ' זינה

חסך פסיכולוגי בינקות מהווה גורם מעכב התפתחות בתחומים רבים. חסך ראשוני שזור, פעמים רבות, גם בהתפתחות אב-נורמאלית של המוח, הן מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. המחקר שנערך בבתי היתומים ברומניה עוסק בהתערבות טיפולית מוקדמת אצל ילדים אשר לא גדלו בחיק משפחתם. במחקר, נבדקו מגוון רבדים התפתחותיים של יתומים אשר גדלו במשפחות אומנות אל מול ילדים אשר קיבלו מעטפת טיפולית ענפה במוסדות טיפוליים. החוקרים בדקו את הילדים בהיותם בני 4.5 ולאחר מכן בהיותם בני 8, 12 ו-16 שנים. מעקב נוסף יערך כאשר ימלאו לאותם הילדים 21 שנים.

בהרצאה אדון בהרחבה בגורמים מאפשרי צמיחה והבשלה אצל ילדים אלו. כמו-כן, אדון בהשלכות של מחקר ארוך שנים זה על טיפול בילדים חסוכים בימנו אנו.