העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

בחירות לועד העמותה

לחברי העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

שלום רב ושנה טובה,

ביום העיון השנתי אשר יתקיים ב – 05/11/2019  באקדמית ת"א יפו תערך האסיפה השנתית של חברי
העמותה. במהלך האסיפה יוצג בפני החברים דו"ח על פעילותה של העמותה בשנת 2019 וכן יוצג
הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2019 לאישור החברים. חברי העמותה מוזמנים לאסיפה!

בסוף שנת 2019 תסתיים כהונת ועד העמותה הנוכחי. חמישה מבין 9 חברי הוועד הנוכחי, בניהם היו"ר
ד"ר דפנה דולברג, לילא ורור, רותי דנגוט-פישר, רחל בלומנפלד ונדב וינטראוב מסיימים את תפקידם
לאחר שתי כהונות, כמתחייב מהתקנון. ארבעה חברים ממשיכים לכהונה שנייה: פרופ' יהודית הראל,
ד"ר שלומית לוי, ד"ר איילת עציון קרסו ויעל גל. העמותה מודה מקרב לב לחברי הוועד המסיימים
והממשיכים!

העמותה יוצאת בקול קורא להגשת מועמדות לחברות בוועד העמותה. החברות בוועד העמותה הינה
התנדבותית ונמשכת לאורך קדנציה של 3 שנים. הוועד פועל למימוש יעודה של העמותה, קרי, הפצת
ידע והכשרת אנשי התערבות ומחקר העוסקים בבריאות הנפש של תינוקות, פעוטות והוריהם. פרטים
* נוספים על העמותה, חזונה ודרך פעולתה באתר העמותה http://infant-mh.co.il מבין המועמדים
יבחרו חמישה אשר ישלימו את הרכב הוועד לתשעה חברים, כפי שהיה בשנים האחרונות. הועד הנוכחי
ממליץ על פרופ' נעמה עצבה פוריה כחברת ועד ויו"ר הועד )כתלות באישור אסיפת החברים(.
* דרישות להגשת מועמדות לחברות בוועד: איש/ת מקצוע שהינה חברת

העמותה הישראלית )שילמה
דמי חברות לעמותה לשנת 2019 )ומעוניינת לתרום בהתנדבות מזמנה ומרצה לקידום אקדמי ומקצועי
של נושא בריאות הנפש בינקות ובילדות המוקדמת.

המעוניינות להגיש מועמדות מתבקשות לשלוח קו"ח מקצועיים תמציתיים ותרומה עתידית לפעילות
העמותה )עד 1 עמ'(, כולל תמונת פספורט, לכתובת המייל של העמותה infant.mhil@gmail.com לא
יאוחר מ- 22/10/2019 . קוה"ח והתמונה של המועמדות המתאימות יפורסמו באתר העמותה ויופצו
לרשימת הדיוור של העמותה. הבחירות יערכו במהלך אסיפת החברים ביום העיון ב-05/11/2019 .

על המועמדים/ות להירשם ליום העיון ולהיות נוכחים/ות בעת אסיפת החברים.
נשמח לראותכם ביום העיון ובאסיפת החברים!
מומלץ למהר ולהירשם ליום העיון ולסדנאות. הרישום לסדנאות על בסיס מקום פנוי.
*הפנייה מיועדת לגברים ונשים כאחד.