רביעי, 06 נובמבר 2013

היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך בסורוקה - עשור של פעילות

סקירה של פעילות היחידה מיום העיון במלאת עשור ליחידה