Miri Keren, M.D. Geha Mental Health Infant Clinic, Director Assistant Professor Tel Aviv Univ.

Sackler Medical School, Past WAIMH President (2012-2016)

 

יום העיון השנתי של העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק מאי 2017

ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר – אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מרים פסקין רופאה פסיכיאטרית מומחית מנהלת מחלקת יום ילדים

הילה חכלילי כהן - פסיכולוגית התפתחותית

המרפאה להפרעות אכילה בגיל הרך המכון להתפתחות הילד

מכבי שירותי בריאות חיפה