העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

חברי ועד העמותה

יו”ר – ד”ר דפנה דולברג

גב’ רחל בלומנפלד

גב’ יעל גל

פרופ’ יהודית הראל

מר נדב וינטראוב

גב’ לילא ורור

דר’ אילת עציון-קרסו

גב’ רותי פישר-דנגוט

דר’ שלומית לוי