העמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק

יחסי גומלין בין רגישות אימהית ותגובתיות הילד במקרה של אוטיזם: חשיבותם עבור התפתחות הילד מגיל הגן עד גיל ההתבגרות המוקדם

כנס העמותה לבריאות הנפש של התינוק
עכו, דצמבר 2012
פרופ' דוד אופנהיים
המרכז לחקר התפתחות הילד
אוניברסיטת חיפה